همه چیز درباره تزریق فیلر ریدیس (Radiesse)

تنها یک فیلر با خاصیت پرکنندگی نیست بلکه تحریک کلاژنسازی بالایی دارد و در واقع یک فیلر جوانساز است. فیلر ریدیس کلسیم هیدروکسی آپاتایت می باشد. ماندگاری آن حدود دو سال است. بعد از مدت ماندگاری کامل جذب می شود اما از آنجایی که کلاژنسازی در پوست انجام شده است بعد از جذب فیلر پوست ...
ادامه مطلب