مزوتراپی مو

مزوتراپی مو چیست؟ چه تاثیری بر ریزش مو دارد؟ آیا درمان دائمی است؟