درمان ریزش مو

عوامل تاثرگذار بر ریزش مو چیست؟ آیا ریزش مو درمان دائمی دارد؟