پانچ اسکار آکنه

پانچ اسکار آکنه چیست؟ تا چه اندازه در از بین بردن جای جوش موثر است؟