درمان جای جوش

روش های از بین بردن جای جوش چیست؟ بهترین روش درمانی کدام است؟