آرشیو روزانه: می 23, 2018

 سوالات رایج میکرونیدلینگ

سوالات رایج میکرونیدلینگ سوالات رایج میکرونیدلینگ خانم دکتر خاک سفیدی با مراجعین خود در خصوص میکرونیدلینگ صحبت می نماید. برخی از سوالاتی که در موگه کلینیک پرسیده می شود را در این بخش جمع آوری نمود تا بتواند بخشی از سوالات مابقی مراجعه کنندگان را پاسخ دهد. میکرونیدلینگ درد داره؟ خیر ،با بی حسی موضعی […]

read more »