آرشیو روزانه: مارس 1, 2018

ابروهایی که در اثر بوتاکس دوست نداریم

ابروهایی که در اثر بوتاکس دوست نداریم 1-The Spock The Spock ابروی شیطانی یا خنجری است . این نوع ابرو، ابرویی است که زیاد قوس پیدا می کند. بروز ابرو های شیطانی نگران کننده نیست و به راحت می توان بعد از دو هفته و با تزریق چند قطره بوتاکس، میزان قوس را کم تر […]

read more »